Takže tak - na Baranec netradičnou trasou - aj po značkách, aj mimo značiek. Ale všetky trasy pekné.

*


Smerovníky na konečnej autobusovej zastávke Žiarka dolina-ústie:
Na Baranec sa dostanete po modrej značke hore dolinou smerom k Žiarskej chate
do Žiarskeho sedla alebo po žltej značke po hrebeni cez Holý vrch.
My sme išli trasou, ktorá je približne vyznačená na mape
červenými bodmi: odbočili sme po červenej a žltej smerom na Podbanské,
tie sme o chvíľu opustili neznačenou lesnou cestou,
napojili sme sa na modrú, ktorú sme onedlho opustili tiež
a pokračovali sme ďalej až na Mládky neznačeným terénom -
spustili sme sa dole do Trnovskej doliny,
prekročili sme potok Trnovec, ocitli sme sa v miestach Pod Barancom,
vyšli na Mládky, kde sme sa napojili na zelenú,
po ktorej sme sa cez Malý Baranec dostali až na Baranec.
Cesta z Baranca už bola tradičná cez Žiarske sedlo,
sedlo Pod Homôlkou a popri Žiarskej chate do ústia doliny
k autobusu, kde túra aj začínala.
.

Červenými bodmi je približne vyznačená trasa našej túry
.

Parkovisko na začiatku doliny ešte prakticky prázdne,
keď sme sa vracali späť, bolo celkom zaplnené
.

Výstržná ceduľa, ako sa zachovať pri prípadnom stretnutí s medveďom:
nesnažte sa zistiť, akej farby má oči. Je to nebezpečné, na to je háklivý
.

.

Pohľad späť do liptovskej kotliny a na druhú stranu na Nízke Tatry
.

Tam po chrbáte vedie zeleno značený turistický chodník
.

Tu sme na výhľade ešte na modrej značke
.

.

Spoločná fotka pri Casine Mahuliena
.

.

To je potôčik Trnovec v Trnovskej doline
.

Stúpanie Pod Barancom na Mládky
.

Horná časť Trnovskej doliny
.

Opäť obzretie sa na druhú stranu Liptova s Nízkymi Tatrami
.

.

To je už po hrebeni po zelenej
.

.

.

Začínajú sa objavovať aj vzdialenejšie končiare
.

.

.

.

Kedysi to bola líška, teraz už len mrcina na tristickom chodníku,
s rojom múch
.

.

.

.

Zopár obláčikov stúpalo hore
.

.

.

.

Čvek nevie, čo skôr obdivovať, ale vpredu je už Baranec
.

.

Aj nejaká zástava tam bol, dosť sa podobala na slovanistickú belasú.
Lenže tričká s nápisom SLOVENSKÁ POSPOLITOSŤ
nenechali nikoho na pochybách
.

.

.

.

Len mať tak krídla a rozprestrieť ich
.

Hlúčik Slovenskej popolitosti sa pobral so zástavou ďalej
po zelenej smerom na Malý Baranec
.

.

Chodník do Ždiarskeho sedla cez Smrek
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Naľavo pod hrebeňom sú dve malé plieska
.

.

.

To je už Žiarske sedlo:
Tá modrá tabuľa oznamuje, že od 1. 11. do 15. 6. je turistický chodník uzavretý.
Áno, bol uzavretý, kedysi, ale teraz to už neplatí.
V zimnom období turisti veselo podnikajú organizované i individuálne
povolené výstupy na Baranec.
Takže táto tabuľa je klamlivá, mala byť už odstránená
.
.
Krásne Žiarske pleso pod Žiarskym sedlom
.

Osamelý balvan kdesi medzi Hruou kopou a Baníkovom
na hrebeni na druhej strane doliny
.

Takto voľne sa pohybujúcich psov nie je zriedkavosťou stretnúť
.

Potôčik Smrečianka kúsok povyše Žiarskej chaty
.

.

Šarafiový vodopád pod Príslopom neďaleko od Žiarskej chaty.
V jeho blízkosti je aj symbolický cintorín
.

Spätný pohľad na Žiarsku chatu
.
.
Ptok Smrečianka v dolnej časti Žiarskej doliny
.

Chutná vodička z pekne upraveného "vodovodu"
.

Takto akosi to na začiatku tej Medvedej štôlne vyzeralo niekedy v zime
- pohľad z vnútra štôlne von
.

Pohľad na Baranec od Liptovskej Mary


..