* * *
Stolček vnučkám z vlaňajšej akcie "Od Lucie do Vianoc"
*

Každý z nás mal svoj vlastný vinš. Ja som bol z nich najmladší aj najmenší. Oni už trochu väčší - keď som sa s nimi rozprával, to som sa musel z jedného na druhého pozerať ako do neba, krk ohnutý hore, hlava vyklonená takmer do vodorovnej polohy - robili sa takými veľkými dedinskými fičúrmi, vážne sa tvárili, veď už aj dostali sem-tam vypiť po kalíšku domácej ražovice, no a ja ako taký prívesok som si tak pohopkával z nohy na nohu medzi nimi obdivujúc ich "dospelosť".

Stará mama ma naučila na túto príležitosť ku Kračúnu takto vinšovať:

Vítej, utěšené ráno,
od prorok
ů zvěstováno,
v nemž Marie, panna čistá,
porodila Pána Krista.
Toho milého přítele,
všech věrných vykupitele,
z čehož se my radujeme
a vám při tom vinšujeme:
Žijte v zdraví, v pobožnosti,
Bůh vám přinášej radosti.
Amen.

A k Novému roku som zas vinšovával takto:

Prišiel k nám Nový rok,
a v ňom náš Ježiško,
by sme ho po celý
rok mali v srdiečku.
A tak vám vinšujem
tento nový rok:
šťastlivý, veselý,
vždycky požehnaný.

Amen.

Ale neboli by to dobrí bratranci, keby ma oni nenaučili iné, napr. takúto:

Ja som malý vojačik,
šabľu, flintu vláčim,
utekajte dievčence,
lebo vám opáčim
.

alebo:

Vinšujem vám v tento Nový rok,
aby vám odpadol z pece bok
a z kochu hruda,
aby vaša gazdiná zostala hrubá.

alebo:

Ja som malý žiačik,
spievam ako vtáčik,
pána Krista vítam,
peniažtek si pýtam.
Peniažtek mi dajte,
dobre sa tu majte.

alebo:

Ja som malý, do povaly.
Ta by vypil, keby dali
pálenôčky do skleničky
a peniažtek do kapsičky.

alebo:

... no, na ďalšie si už nemôžem spomenúť, hoci tých vinšov som vedel kedysi oveľa viac. Ale to bolo niekedy pred 60 rokmi a čo-to mi už vyfučalo z hlavy, veď ju už mám aj šedivú aj plešivú. Už len duša chodí do mňa spávať. Takže pri mojom veku už mám hádam nárok aj na to nejaké zabúdanie, tie počiatky Alzheimera. Hoci ten Alzheimer sa vraj začína opačne: pamätáme si to dávne, ale nepamätáme si to včerajšie.

Tak teda všetkým Vám, dievčatám aj chlapcom, starším i mladším, diskutérom a blogerom, veriacim i neveriacim, pravým či ľavým, všetkým, a každému z Vás:

 

VINŠUJEM VÁM TIETO VINŠE,
NAMOJVERU NEVIEM INŠIE.